עבור לדף מפת האתר

יש לבחור הדגם הרצוי לטובת בדיקת המלאי בסניפים.

החשבון שלי כמות פריטים בסל הקניות0 הסל שלי

הזמנת שליחות מבית לקוח למעבדה ובחזרה

לאור המצב ובהתאם להנחיות משרד הבריאות, אין אפשרות למסור ולאסוף באופן עצמאי מכשירים לתיקון.
אנו מעמידים לרשותכם את האופציה לקבל שירות באמצעות איסוף המכשיר מביתכם והחזרתו בתום התיקון
בעלות של 99 ש"ח (עלות כוללת הלוך-חזור) על מנת לקבל שירות למכשירכם.

אנא מלאו את הטופס מטה והשלימו את תהליך התשלום.
הודעת SMS עם לינק לתיאום מועד האיסוף תישלח אליכם לאחר כיום עסקים.
לפני מסירת המכשיר לבדיקה עליכם לבצע את הפעולות הבאות:
1. לגבות את המידע במכשיר – למדריך בנושא
2. לצרף את קוד הגישה במידה והמכשיר נעול בסיסמא.
3. לבטל את שירות Find My iPhone / MAC -
למדריך בנושא. ללא הביטול לא נוכל לטפל במכשיר ונאלץ להחזירו חזרה.

אם ברצוכם לשלוח למעבדה מחשב iMac אנא ציינו זאת בהערות כדי שנוכל להיערך בהתאם.
 
שם לקוח / חברה בעברית
טלפון נייד
מייל
ת.ז
סיסמת נעילה למכשיר אם קיימת
בהיעדר סיסמה או שם משתמש, פרטי הגישה יאופסו
בחרו את סוג מכשיר
בחרו את שם הדגם
תאור התקלה / הערות
ציוד נלווה:

*מומלץ לא לצרף - אלא אם הציוד הנלווה קשור לתקלה.
*בהפקדת אוזניות AirPods יש לשלוח את כל הערכה (קייס הטעינה ו2 האוזניות)
תנאים כלליים- לאישור יש לסמן V לאחר הקריאה
 • אחריות התיקון / החלקים לקריאה זו הינה ל-90 יום החל ממועד ביצוע התיקון, האחריות הינה רק לפרטי החומר שתוקנו במסגרת הקריאה המצוינת לעיל.
 • במידה ופריט חומרה שיתוקן על פי דו"ח זה ימצא בלתי תקין/פגום במהלך תוקף האחריות, תדאג המעבדה לתקנו / להחלפתו בהתאם לשיקול דעתה.
 • במידה ויבחר הלקוח שלא לבצע טיפול במעבדתנו-ישא הלקוח בתשלום בגין עלות הבדיקה בסך 250 שח (213.6 לפני מע״מ).
 • האחריות לא תוכל כלל בכל אחד מן המקרים שלהלן:
  אם ניזוק פריט ע"י תאונה, שבר, כח עליון, רשלנות, הזנחה, שפיכת נוזלים, לחץ בלתי סביר על המעטפת, חשיפה ללחות / טמפ' בלתי סבירה.
 • אם ניזוק הפריט כתוצאה משימוש לא נכון ו/או לא זהיר ו/או שלא בהתאם להוראות ו/או כתוצאה משינויים או כתוצאה משימוש במתח חשמל לא מתאים, או כתוצאה מציוד לא מתאים.
 • אם נעשה טיפול ו/או שינוי ו/או תיקון במערכת ו/או בפריט חומרה ע"י מי שאינו טכנאי מוסמך.
 • אם ניזוקה חומרה כתוצאה משילובו ו/או שילוב המערכת בחומרה שאינה משווקת ע"י החברה.
 • מובהר כי אחריות החברה אינה חלה ביחס לתוכנה או בכל הקשור לתוכנה מבלי לשנות או לפגוע באמור לעיל ואין החברה אחראית לטיב התוכנות המותקנות לפני ואחרי ההתקנה ו/או התיקון של מערכת ההפעלה.
 • אם במהלך הטיפול יתברר כי פגם או נזק נגרמו בנסיבות המוזכרות בסעיף 6 ו/או סעיף 16 ו/או בקשר לליקוי בתוכנה ו/או אי התאמה, הרי מבלי לפגוע ולשנות מן האמור בסעיפים 4, 5 ו 6 מבלי להטיל חובה על החברה, אשלם לחברה על שעות עבודה שיושקעו ואביזרים שיעשה בהם שימוש ו/או תיקון בהתאם למחירוני החברה שיהיו בתוקף במועד הרלוונטי.
 • החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או תוצאתי מכל מין וסוג.
 • מבלי לפגוע ולשנות מהאמור בסעיף 7 מוצהר במפורש, שבמידה והתיקון ו/או השירות כרוך בהעברת אינפורמציה בדיסקים קשיחים ו/או במדיה מגנטית ו/או בכל צורה אחרת, החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לאינפורמציה האמורה ו/או להעברתה.
 • במידה ונדרש להחליף את מערכת ההפעלה מתחייב הלקוח כתנאי להחלפה לספק לחברה, את מערכת ההפעלה המקורית שנרכשה כדין עם המחשב.
 • מובהר במפורש שתנאי להסכמת החברה להתקנת תוכנה כלשהיא הינה כי הלקוח יספק לה תוכנה מקורית להתקנה הנמצאת ברשותו כדין.
 • חתימת הלקוח על המסמך זה מהווה הצהרה כי התוכנות כאמור מצויות ברשותו כדין, הלקוח מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל תביעה ו/או נזק שיגרם לה כתוצאה מהתקנת התוכנות כאמור.
 • הלקוח רשאי לרכוש מהחברה את הפריט הפגום שהוחלף במסגרת אחריות במחיר כמפורט במחירוני החברה.
 • לקוחות / מוסדות שיש איתם הסדר אשראי, התשלום יעשה בהתאם להסדר עם מחלקת הכספים בטל': 03-9005312
 • יש לבצע גיבוי למוצר לפני מסירתו למעבדה, החברה אינה אחראית למידע. ייתכן ובמהלך התיקון המכשיר יאופס להגדרות היצרן.
 • החברה מתחייבת לשמור על חסיון המידע של מוצרי לקוחותיה.
 • אם המכשיר לא ייאסף בתוך 14 ימי עסקים מיום ההודעה על סיום הטיפול, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במכשיר כראות עינה, לרבות השמדתו או מכירתו ושימוש בתמורה שתתקבל לכיסוי הוצאותיה על תיקון המכשיר ואחסנתו. החברה לא תהיה אחראית למכשיר שלא נאסף כאמור וללקוח לא תהיה והוא מוותר בזה בכפוף להוראות כל דין, באופן סופי ומוחלט על כל תביעה, טענה או דרישה בנושא.

לחצו על כפתור ' שלח פנייה' להשלמת התהליך ומעבר לתשלום