• גימור

  • מעבד ומחיר

    • 2.6GHz 1000GB ₪ 4015
    • 2.8GHz 1000GB ₪ 5740
    • 1.4GHz 500GB ₪ 2679