• גימור

  • מעבד ומחיר

    • 3.5GHz ₪ 22507
    • 3.7GHz ₪ 16855